Chứng nhận – chứng chỉ

 Chứng chỉ chứng nhận doanh nghiệp Hikari Việt Nam là đối tác, nhà phân phối chính thức và độc quyền của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng ngành Công nghiệp.

  • Năm 2010: Hợp tác với Công Ty TNHH Kyowa Machinery tại Nagoya Nhật Bản.
  • Năm 2011: Trở thành đại lý độc quyền của công ty Gammaflux tại Việt Nam.
  • Năm 2012: Tham gia góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Sunpla.
  • Năm 2013: Trở thành đại lý độc quyền của  công ty Watanabe tại Việt Nam.
  • Năm 2014: Trở thành đại diện Công Ty TNHH Sumico Lubricant tại Việt Nam.
  • Năm 2015: Ký thỏa thuận hợp tác “Đối tác chiến lược” với CNC-Vina. Trở thành đại lý độc quyền sản phẩm “nhựa tẩy nòng” cho Công ty Chemtrend thuộc tập đoàn Freudenburg.
  • Năm 2016: Trở thành đại lý cho công ty Bestec và Công ty Kosmek tại Việt Nam
  • Năm 2017: Tham gia góp vốn và sáng lập Công ty TNHH Hikari Công Nghệ Nhựa Việt Nam

Ký thỏa thuận hợp tác và là đại diện bán hàng cho Công Ty Cổ Phần COMA68

Ký thỏa thuận hợp tác và là một trong các đại lý cho Công Ty Cổ Phần Bao Bì Cửu Long

Ký thỏa thuận hợp tác với Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nổ Phổ Yên Z131

Ký thỏa thuận hợp tác và trở thành một trong các đại lý của Công ty EURO PIPE

Ký thỏa thuận hợp tác và trở thành một trong các đại lý của Công ty BONA

Ký thỏa thuận hợp tác và trở thành một trong các đại lý của Công ty N&G

  • Năm 2018: Hợp tác, trở thành đơn vị phân phối sản phẩm Máy phụ trợ, robot, giải pháp công nghệ từ Topstar Guangdong Co.,ltd.