Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn:

– Trở thành đối tác uy tín, tin cây với Qúy khách hàng và nhà cung cấp trong nước và quốc tế với phương châm các bên cùng có lợi.

– Hợp tác phát triển,cung cấp giải pháp và dịch vụ tối ưu cho khách hàng và nhu cầu thị trường.

– Chủ động, tích cực liên kết giữa các doanh nghiệp, phát triển danh mục sản phẩm thương hiệu Việt ra thế giới cũng như đưa công nghệ thế giới về Việt Nam, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

–  Xây dựng nguồn nhân lực tốt cho ngành công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ Việt Nam. Góp phần vào sự phát triển chung của ngành và xã hội.

Vision

– Become a trustful and reliable partner with domestic and foreign customers and suppliers with the motto of mutual benefit.

– Cooperate for the developement, thoughtful service, optimal solutions for all customers’ problems and market demand.

– Actively connect enterprises, develop the list of Vietnamese brands to the world as well as bringing the world technology to Vietnam, attracting foreign investment.

– Build a good human resource for the supporting industries in Vietnam, contributing to the general development of the industry and the society.

Sứ mệnh

– Phát huy lợi thế nhà cung cấp nội địa cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Góp phần xây dưng thương hiệu Việt cho ngành công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ trên trường quốc tế. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác cùng phát triển.

– Phát triển nguồn nhận lực chất lượng cao nhằm phục vụ nhu cầu nhân sự cho ngành công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ của Việt Nam.

– Không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo đa dạng loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Mission

– Optimize the best advantages of the domestic suppliers to the foreign vendors in Vietnam

– Contribute to build Vietnamese brands for the supporting industry in the international market. Enhance cooperation, cooperation of mutual development.

– Develop high-quality human resources to serve for the supporting industries in Vietnam.

– Continuously learn and create the diversified types of products to meet the needs of domestic and foreign markets.